• Birkehøjvej 8, 9530 Støvring
  • 99 88 80 10

Øster Hornum Børneunivers

Billedet på sidehoved

Et godt sted at være og et godt sted at lære    

Billedet på sidehoved
image

Nyt fra...

193 Nyheder 14 Nyt fra...

Nyhedsbrev: Overblik pr. 1. februar 2018

Orientering om ændringer pr. 1. februar 2018
 
Som vi tidligere har orienteret om, sker der ændringer pr. 1. februar.
 
Skolen:
Sandie er tilbage fra barsel. Sandie er dansk/klasselærer i 3.a.
Susanne, som har været en nøgleperson for 3.a under Sandies barsel, vil frem mod sommerferien indgå i et danskmodul sammen med Sandie, ligesom hun fortsat har en enkelt dansklektion på onsdage, hvor Sandie fortsat afvikler noget barsel.
Frem mod sommerferien inddrages Mie i 3.a, idet hun overtager klassen ved overgangen til mellemtrinnet pr. 1. august. Mie bliver således godt klædt på af Sandie og Rasmus. Rasmus vil fortsætte som matematiklærer på mellemtrinnet.
Sandie inddrages ligeledes i 0.a, som hun skal overtage som dansk/klasselærer pr. 1. august. Sandie bliver således godt klædt på af Tasja.
 
Børnehaven:
Der er udsigt til flere børn i børnehaven. Lone Pedersen, som hidtil har haft sin primære funktion med tilknytning til 1.a, overgår til en fast stilling i Planetgruppen, som tager imod de yngste i børnehaven. (Lone vil fortsat være tilknyttet morgen-SFO). 
 
SFO’en:
Kim, som er skole/fritidspædagog med primær tilknytning til 3.a, er tilbage fra barsel. (Kim er allerede nu tilbage fra barsel, men er først tilbage i 3.a den 1. februar, idet han varetager Mortens opgaver i to barselsuger).
Vi har fastansat Jeanette, som var vikar for Kim. Jeanette er pr. 1. februar skole/fritidspædagog med primær tilknytning til 1.a. 
 
Det vedhæftede nyhedsbrev indeholder overblik over
- de nære professionelles primære tilknytning,
- de tilpassede skoleskemaer.
 
Tanja og Lars

17-01-2018 LHP