• Birkehøjvej 8, 9530 Støvring
  • 99 88 80 10

Øster Hornum Børneunivers

Billedet på sidehoved

Et godt sted at være og et godt sted at lære    

Billedet på sidehoved
image

Nyt fra...

194 Nyheder 6 Nyt fra...

Orientering: Intern pasning i ferie

Orientering til forældre vedrørende intern koordineret pasning
 
Intern koordineret pasning for SFO og Børnehave i Øster Hornum Børneunivers står for døren, og vi skal derfor have tilmeldinger på de børn, der skal benytte dette tilbud.
 
Fælles pasning betyder, at der er koordineret pasning internt, og at SFO og Børnehave er fælles om at benytte lokaliteter og personaleressourcer.
 
Det drejer sig altid om:
  • Fra skolens sidste skoledag og frem til uge 29
  • Dagene efter uge 30 og frem til skolens første skoledag
  • Uge 42 (efterårsferie)
  • Dagene efter skolens juleafslutning og frem til jul
  • Dagene efter nytår og frem til skolestart efter juleferien
  • Uge 8 (vinterferie)
 
Det er vigtigt, at fristen overholdes, da vi som institution prioriterer, at vi altid er flest mulige voksne ift. antal børn. Det er således uhensigtsmæssigt, hvis der er for mange voksne på arbejde i den koordinerede pasning, for det medfører færre voksne i dagligdagen, hvor der er mange børn.
 
Hvis I ønsker at benytte tilbuddet om intern koordineret pasning, skal I bede om at få udleveret en oplysningsseddel. Oplysningsseddelen skal udfyldes og afleveres i institutionen.
 
Efter fristens udløb, vil I modtage en bekræftigelsesmail fra os, hvor I vil blive bedt om at bekræfte behovet for intern koordineret pasning, hvorefter vi prioriterer antal voksne på arbejde.
 
Skulle der opstå behov for koordineret pasning efter fristens udløb, skal henvendelse ske direkte til ledelsen.
 
Revideret december 2017

17-01-2018 PBX