• Birkehøjvej 8, 9530 Støvring
 • 99 88 80 10

Øster Hornum Børneunivers

Billedet på sidehoved

Et godt sted at være og et godt sted at lære    

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Nyt fra...

185 Nyheder 6 Nyt fra...

Referat fra elevrådsmøde den 4. oktober

Beslutningsreferat fra elevrådsmøde onsdag den 4. oktober 2017
 
Dagsorden:
 1. Lars orienterer samt spørger elevrådet til råds
 2. Spørgsmål fra elevrådet
 3. Frirummet fase 2 / renovering af skolegården
 4. Eventuelt
Ad 1)
 • Basketballkurvene bliver pillet ned, idet skolegården skal asfalteres i efterårsferien.
  • Elevrådet bakker op om, at 6. klasse får lov til at spille basketball i gymnastiksalen i vinterhalvåret.
  • Elevrådet vil sætte pris på, at der hænges en basketballkurv op på gavlen mod syd.
 • Elevrådet giver udtryk for, at de er glade for, at de en lektion om ugen i UUV (understøttende undervisning) har både deres dansk- og matematiklærer.
 • 5. og 6. klasse har været med til at forbedre den nationale trivselsmåling. Tak for det.
 • Øster Hornum Skole har meldt sig til at testprøve nyt trivselsfremmende materiale fra DCUM (Dansk Center for UndervisningsMiljø). Den kommende trivselsmåling bliver brugt som baseline – og så skal det efterprøves ved målingen i 2019, hvorvidt indsatsen (som finder sted i skoleåret 2018/2019) kan aflæses i bedre trivselsmåling.
Ad 2)
 • Kan vi få små mål på boldbanen til de yngste elever?
  • Vi spørger ind til hvilke ønsker eleverne har, og så vurderer vi det senere.
 • Vi drøftede også behov for gennemgang af borde, stole, taburetter – hvad trænger til en udskiftning?
  • Lars snakker med lærerne og Finn om dette.
Ad 3)
 • Vi drøftede de ønsker, elevrådet umiddelbart gav udtryk for.
  • Til referat kan fremhæves.
   • Gynger, der gynger mod hinanden
   • Klatretårn
   • Markeringen i asfalten – fx ”squareborad”/firbold m. kongefelt
   • Mur til antonius
   • Et område, hvor der må køres på løbehjul og skateboard – meget gerne med rampe til at vende på
   • Område med trampoliner i grundplan – kan bruges til fangeleg
 • Vi starter en spørgeundersøgelse i klasserne: - Hvilke ønsker er der til frirummet fase 2?
  • Klasselærerne eller elevrådsrepræsentanterne læser referatet op i klassen og de skriver, hvilke ønsker eleverne har.
   • Det er vigtigt, at der er en tilbagemelding fra hver klasse, som medbringes ved næste elevrådsmøde.
Ad 4)
 • Elevrådet giver udtryk for, at det kan være svært at finde gårdvagter i frikvartererne.
 
Næste møde er onsdag den 1. november 2017
 

04-10-2017 LHP