Støvring, den 02.11.2018

 

Orientering til forældrene i Støvring Nord vedrørende koordineret pasning i 2019

Det er politisk besluttet, at der i Rebild Kommune skal være koordineret pasning for børn i vuggestuer, børnehaver og SFO´er i ferieperioder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at de fleste børn alligevel holder ferie.

Vi kan dermed samle personalets ferie og afspadsering, så der er flest mulige personaler på arbejde, når de fleste børn er i institutionen.

Den koordinerede pasning er derfor fortrinsvis for de børn, hvor forældrene skal på arbejde på feriedage.

 

I 2018/19 er der koordineret pasning i følgende perioder

Koordineret pasning

Datoer

Frist for tilmelding

Julen 2018

27.12.18 – 31.12.18

Den 12. november 18

Dagene før Påske

15.03.19 – 17.03.19

Den 1. februar 2019

Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

31.05.19

Den 15. marts 2019

Sommerferie uge 29

15.07.19 – 21.07.19

Den 15. marts 2019

Sommerferie uge 30

22.07.19 – 28.07.19

Den 15. marts 2019

Julen 2019

27.12.19 – 31.12.19

Den 1. november 2019

 

Vi gør opmærksom på; at den koordinerede pasning er for børn fra børneinstitutionerne i Støvring Nord, SFO børn fra Bavnebakkeskolen og børn fra Øster Hornum.

Pasningen vil foregå i én af børnehaverne i Støvring Nord og det kan ikke forventes, at jeres barn møder voksne fra egen institution.

 

Tilmelding skal ske på mail: [email protected] – det er af hensyn til planlægningen vigtigt, at fristen for tilmelding overholdes. Tilmeldingsseddel udfyldes og sendes til ovenstående mailadresse. I vil modtage en bekræftelse på tilmeldingen så snart den er modtaget og 1 uges tid før den koordineret pasning vi I modtage endnu en mail, hvis der skulle være sket ændringer i forholdene.

 

Hvis jeres arbejdssituation ændres efter fristens udløb, så I får behov for pasning på dage med koordineret pasning, kan tilmelding foretages direkte til Lone Laulund Sørensen på mail: [email protected]

Bemærk; at alle institutioner har lukket Grundlovsdag den 5. juni og Juleaftensdag den 24. december

Med venlig hilsen

Lone Laulund Sørensen

Adm. Medarbejder

Mobil: 41776111