Kære Forældre
 
Hermed følger plan for lukkedage i 2018
 
Lukkedage med koordineret pasning i Støvring Distrikt Nord

Link til tilmeldingsskema

Lukket (Helt lukket) Ikke koordineret pasning

 
Mulighed for pasning i en institution i Rebild Kommune
 
Koordineret pasning kan benyttes, hvis I skal på arbejde, og tilmelding skal ske inden fristens udløb for lukkedage
Det er vigtigt, at fristen overholdes, da vi som institution prioriterer, at vi altid er flest mulige voksne ift. antal børn. Det er således uhensigtsmæssigt, hvis der er for mange voksne på arbejde i den koordinerede pasning, for det medfører færre voksne i dagligdagen, hvor der er mange børn.
 
Hvis I ønsker at benytte tilbuddet om koordineret pasning, skal I henvende jer til barnets pædagoger og bede om at få udleveret en oplysningsseddel.
 
Oplysningsseddelen skal udfyldes og afleveres i institutionen. Institutionen afleverer de udfyldte oplysningssedler til Støvring Distrikt Nord ved fristens udløb.
 
Herefter vil I modtage en beskæftigelsesmail, hvor I vil blive bedt om at bekræfte behovet for koordineret pasning.
 
Først når I har bekræftet, er tilbuddet gældende, og I er sikret pasning, hvorefter vi prioriterer antal voksne på arbejde.
 
Vi gør opmærksom på, at barnet ikke nødvendigvis kender de voksne det møder ind til - eller som lukker institutionen.  Det tilstræbes, at barnet møder en kendt voksen i løbet af dagen.
 
Skulle der opstå behov for koordineret pasning efter fristens udløb, skal henvendelse ske direkte til kontraktholder i Støvring Distrikt Nord: Kenny Bruun Kjæhr: 99 88 87 08.