• Birkehøjvej 8, 9530 Støvring
 • 99 88 80 10

Øster Hornum Børneunivers

Billedet på sidehoved

Et godt sted at være og et godt sted at lære    

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Butiksemne i 1. klasse

1. klasse havde i sidste uge butiksemne. Hele klassen blev forvandlet til en lille by med butikker og et museum. Der blev indrettet butikker, skrevet skilte, handlet og ikke mindst regnet! Det blev en superhyggelig uge, som alle gik vældigt op i.

Nyhed billede

Billeder fra vores univers

 • ikon
  Jette Poulsen den 24-06-2016
  Kære elever, forældre og personale i Øster Hornum Børneunivers

  I ønskes alle en rigitg god sommerferie
  Jeg håber, at I i løbet af sommeren får gode oplevelser sammen med familie og venner. Oplevelser, som I forbinder med glæde, hygge, spænding, stolthed el. lign. - oplevelser, som I efter sommerferien kan glædes ved at tænke tilbage på.

  Øster Hornum Børneunivers er et godt sted at være og et godt sted at lære
  Dette har jeg erfaret gennem de seneste 8 måneder.
  Lige nu er der ansættelsesamtaler med ansøgere til stillingen som leder af skole- og dagtilbud i Øster Hornum Børneunivers, da jeg fra august skal tilbage til Karensmindeskolen i Støvring.
  Jeg vil takke alle samarbejdespartnere for gode oplevelser gennem de 8 måneder her i Øster Hornum - tak til elever, forældre og ansatte.

  Med venlig hilsen
  Jette Poulsen
  Konstitueret leder
 • ikon
  Jette Poulsen den 17-06-2016
  Til jeres orientering

  Forældrebestyrelsen har udarbejdet princip for kommunikation i Øster Hornum Børneunivers med fokus på skoledelen. Princippet indeholder formål og mål med kommunikationen mellem skole og hjem, og der er beskrevet hvilken kommunikation forældre og medarbejdere kan forvente af hinanden

  Under ”Sådan gør vi i Øster Hornum Børneunivers” er der konkret beskrivelse af dele af denne kommunikation
  For det første vil forældrebestyrelsen næste skoleår invitere til et antal Mandagscafé møder i aulaen kl. 16 - 17. Her kan forældre og andre interesserede fra byen komme i dialog med forældrebestyrelsen. Der vil blive oplæg og drøftelser af forskellige relevante emner
  Forældrebestyrelsen ser frem til at afprøve denne mulighed for dialog med den samlede forældregruppe og andre med interesse for Øster Hornum Børneunivers.

  For det andet afvikles forældremøder og skole-hjemsamtaler næste skoleår mandag.
  Der indbydes til ét forældremøde en mandag i tidsrummet 15.30-17.00. Der kan senere på skoleåret indkaldes til ekstra fyraftensmøde, hvis der viser sig behov herfor. Der deltager personale fra skole og evt. SFO afhængig af mødets dagsorden.
  Alle hjem er mindst én gang årligt til en skole-hjemsamtale med barnets kontaktlærer/-pædagog. Tidspunkter for skole-hjemsamtaler aftales løbende efter behov. En samtale kan ønskes af enten hjem eller skole. Der afsættes 15 min pr samtale, og de placeres mandag mellem endt skoledag og kl. 17.00. Den der indkalder til samtalen oplyser hvad mødets dagsorden er (vedr. trivsel fagligt eller socialt).
   
 • ikon
  Jette Poulsen den 17-06-2016
  Forældrebestyrelsen har i foråret 2016 drøftet, hvorledes vi i Øster Hornum Børneunivers kan understøtte sunde madvaner.
  Udgangspunktet har været Rebild Kommunes Mad- og Måltidspolitik.

  Der er hovedsageligt drøftet muligheder for at understøtte sunde madvaner for børnene i børnehaven. Der er bl.a. drøftet, hvorledes man fejrer børns fødselsdage i børnehaven.
  Beslutningen blev, at forældre gerne må markere dagen ved at tage noget sundt spiseligt med til formiddagssamling kl. 09.00.
  Med ”sundt spiseligt” tænker vi frugt, grovboller el. lign. – og ikke kage eller slik.
  Når forældre aftaler fødselsdag, vil personalet gerne give gode råd i forhold til, hvad de kan sende med.
  Næste skoleår drøfter forældrebestyrelsen muligheder for at understøtte sunde madvaner for skolebørnene.
   
 • ikon
  Jette Poulsen den 14-06-2016
  Fra oktober er der to medlemmer i forældrebestyrelsen, der ønsker at udtræde.
  I den situation er vi nødt til at afholde suppleringsvalg, for at vi kan opfylde kravet om, at der skal være mindst én i forældrebestryelsen med børn i børnehaven. Der skal ved valget også vælges en ny suppleant. I får nærmere information om valget i starten af august.
 • Lena Mogensen den 05-01-2016
  Fritagelse for undervisning over 3 dage