• Birkehøjvej 8, 9530 Støvring
 • 99 88 80 10

Øster Hornum Børneunivers

Billedet på sidehoved

Et godt sted at være og et godt sted at lære    

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Bevægelse i 4. klasse

Ordklasse stafet

Nyhed billede
I torsdags var vejret perfekt til en hurtig bevægelsesleg, hvor 4. klasse samtidig fik genopfrisket tre af ordklasserne.

Billeder fra vores univers

 • ikon
  Lars Hviid Pilgaard den 19-09-2016
  Sæt X i kalenderen
   
  Bestyrelsen afholder syv mandagscaféer i skoleåret 2016/2017 i tidsrummet
  16.30 – 17.30:
  • Mandag den 10. oktober:
   • Lars holder oplæg om forældrenes betydning for alle børns succes.
  • Mandag den 14. november
  • Mandag den 16. januar
  • Mandag den 6. februar
  • Mandag den 13. marts
  • Mandag den 24. april
  • Mandag den 15. maj 
   Caféen vil typisk tage udgangspunkt i et oplæg, hvorefter satellitrådene samles i stamlokale/klassen.
    
   Et spørgsmål i stamlokalet/klassen kunne være:
  • ”Hvad blev jeg optaget af?”
   
  Efterfølgende har satellitrådet mulighed for at aftale nærmere med de fremmødte forældre – til gavn for trivslen i den pågældende børnegruppe/klasse.
   
 • ikon
  Lena Mogensen den 11-08-2016
  Ringetider skoleåret 16/17
 • ikon
  Jette Poulsen den 17-06-2016
  Til jeres orientering

  Forældrebestyrelsen har udarbejdet princip for kommunikation i Øster Hornum Børneunivers med fokus på skoledelen. Princippet indeholder formål og mål med kommunikationen mellem skole og hjem, og der er beskrevet hvilken kommunikation forældre og medarbejdere kan forvente af hinanden

  Under ”Sådan gør vi i Øster Hornum Børneunivers” er der konkret beskrivelse af dele af denne kommunikation
  For det første vil forældrebestyrelsen næste skoleår invitere til et antal Mandagscafé møder i aulaen kl. 16 - 17. Her kan forældre og andre interesserede fra byen komme i dialog med forældrebestyrelsen. Der vil blive oplæg og drøftelser af forskellige relevante emner
  Forældrebestyrelsen ser frem til at afprøve denne mulighed for dialog med den samlede forældregruppe og andre med interesse for Øster Hornum Børneunivers.

  For det andet afvikles forældremøder og skole-hjemsamtaler næste skoleår mandag.
  Der indbydes til ét forældremøde en mandag i tidsrummet 15.30-17.00. Der kan senere på skoleåret indkaldes til ekstra fyraftensmøde, hvis der viser sig behov herfor. Der deltager personale fra skole og evt. SFO afhængig af mødets dagsorden.
  Alle hjem er mindst én gang årligt til en skole-hjemsamtale med barnets kontaktlærer/-pædagog. Tidspunkter for skole-hjemsamtaler aftales løbende efter behov. En samtale kan ønskes af enten hjem eller skole. Der afsættes 15 min pr samtale, og de placeres mandag mellem endt skoledag og kl. 17.00. Den der indkalder til samtalen oplyser hvad mødets dagsorden er (vedr. trivsel fagligt eller socialt).
   
 • Lena Mogensen den 05-01-2016
  Fritagelse for undervisning over 3 dage
 • ikon
  Lena Mogensen den 10-12-2015
  Ferieplan for skoleåret 2016 - 2017
 • 27-09-2016
  MED-møde ·
  1
 • 27-09-2016
  12:00-14:00
  Møde, Planetgruppen ·
  1
 • 28-09-2016
  12:00-14:00
  Møde, Rummet ·
  1
 • 28-09-2016
  19:00-21:00
  Bestyrelsesmøde ·
  1
 • 29-09-2016
  12:00-14:00
  Møde, Stjernegruppen ·
  1
 • 29-09-2016
  15:00-15:30
  Ugemøde - skoletilbuddet ·
  1
 • 03-10-2016
  Ikke tilstede ·
  6
 • 03-10-2016
  09:00-14:00
  Brain Break for 6. Årgang ØH og Bavnebakke Skolen på Katbakken ·
  1
 • 03-10-2016
  15:30-17:00
  Forældremøde 5. kl. · 5A
  1
 • 04-10-2016
  12:00-14:00
  Møde, Planetgruppen ·
  1